begrippen

werkvermogen

Werkvermogen is niets anders dan hoe goed je in staat bent om, fysiek en mentaal, je huidige werk te kunnen uitvoeren. 

Het goed in kaart brengen van werkvermogen geeft informatie over op welke vlakken het goed gaat en op welke vlakken verbetering mogelijk is. 

Goed functioneren gaat immers beter in een fijne en steunende omgeving dan in een stressvolle.  
 

In een werkvermogenscan wordt niet alleen gekeken naar de medewerker zelf, maar ook naar de omgeving. Thuis én op het werk. Zo kan je dus makkelijker bepalen welke interventies jou en je bedrijf verder helpen.

vitaliteit

Vitaliteit betekent levenskracht. Het gaat dan over het hebben van voldoende energie, motivatie en veerkracht. 

Er zijn veel factoren van invloed op onze vitaliteit. Niet alleen onze fysieke- en mentale gezondheid is belangrijk, maar ook of we lekker in ons vel zitten. 

Als het leven meezit is het gemakkelijk om vitaal te zijn, maar als het tegenzit is dit een stuk lastiger.

In een vitaliteitscan worden alle factoren in kaart gebracht en terug gekoppeld aan de medewerker én aan de werkgever (geanonimiseerd uiteraard). Zo zie je op welke factoren ondersteuning nodig is.

verzuim

Verzuim kennen we helaas allemaal wel. Soms zit het leven even tegen en lukt werken niet. Niet erg als het van korte duur is.

Een goede analyse van de verzuimtrend op het gebied van o.a. de frequentie, duur en werkzaamheden laat zien waar de grootste risico's op verzuim liggen.

Een beetje verzuim komt in elke organisatie voor. Meer dan circa 3% verzuim is meestal te voorkomen.

In een verzuimscan worden alle cijfers in kaart gebracht en wordt er een relatie gelegd met de mogelijke oorzaken. Dit kan voor het hele bedrijf, of per afdeling. Zo wordt duidelijk wat het verzuim omlaag helpt.

kosten - baten

Inzetbaarheid wordt bepaald door de gezondheid, vakkennis, motivatie en werk-privébalans van medewerkers.

Gerichte investeringen  zorgen ervoor dat mensen nu en in de toekomst gezonder, productiever en gemotiveerder aan het werk zijn.


Autonomie ervaren in het werk en het voeren van goede gesprekken levert al heel veel op.

De kosten - batenscan geeft inzicht in het grootste inzetbaarheidsverlies en de maatregelen die voor uw medewerkers en uw organisatie het meest doeltreffend zijn. Zo neemt u de beste beslissing.

de vitaalgids

telefoon

06 109 39 590

LinkedIn

linkedin.com/gijsstegink